PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO DAN PADLET (PVDP) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM
Wan Noor Hazlina Wan Jusoh , Ruhaizah Abd Ghani , Nor Adila Mohd Noor , Azarudin Awang dan Noor Hasyimah Sulaiman 

 

ECONOMIC GROWTH ANALYSIS: A STUDY ON MALAYSIAN MARKET
Suhaily Maizan Abdul Manaf , Shuhada Mohamed Hamidi , Nur Shafini Mohd Said , Siti Rapidah Omar Ali , Nur Dalila Adenan 

 

KEBERKESANAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI ASNAF OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR
Khairul Azhar Meerangani , Ummi Khasidah Zaham Azman  

 

EKSPERIMEN PELAKSANAAN PdP DIALOG ANTARA BUDAYA (PPDaB) DI DALAM KELAS  
Azarudin Awang , Azman Che Mat 

 

ANALISA FILEM “AYAT-AYAT CINTA 2” MENGGUNAKAN PADLET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CTU151 
Wan Noor Hazlina Wan Jusoh , Ruhaizah Abd Ghani  , Nor Adila Mohd Noor , Azarudin Awang dan Noor Hasyimah Sulaiman  

 

FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE’S TURNOVER INTENTION IN BANKING SECTOR IN PENANG 
Arvindraj , Jaya Kumar Shanmugam